Bizim hikayemiz

Kurucular Eli Kohen ve Albi Bardavit, sürdürülebilir bir iş kurmak için her iki perspektifi birleştiren İngiliz ve İtalyan geçmişine sahiptir. Dünyada fark yaratmayı hedefleyen iki genç girişimciyiz. Bugünün ve geleceğin en önemli sorununun çevre kirliliği ve eşitsizlik olduğunu fark ettik ve bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdik.


Misyonumuz, dünya için fayda sağlarken çekici ürünler sunmaktır.

Vizyonumuz, sosyo-ekonomik statülerine bakılmaksızın, klas olurken toplumlarını besleyen bir insan topluluğu oluşturmaktır.

Felsefe: Temelde şunları içeren bir felsefe belirledik; erdem, güven, iyi niyet, iyilik ve çekicilik.

  • Bu felsefe ve anlayış, çocukluk evimiz Prenses Adaları tarafından inşa edilmiştir. Doğal ve tarihi güzelliklerle çevrili, farklı dini, sosyal ve mali geçmişe sahip insanların huzur içinde yaşadığı bir yer. Bu yaşam tarzını size ve dünyaya tanıtmak istiyoruz.