Sürdürülebilirlik

Geleneksel iş yöntemlerini geliştiriyor ve vizyonumuzu yerleştiriyoruz. Bireylerin daha iyi doğasına inanan ve yerel toplulukların refahını iyileştirirken kolektif bir toplum olarak yaşadığımız gezegene faydalı bir şekilde katkıda bulunan bir topluluk oluşturmak istiyoruz. Dolayısıyla, şirketin operasyonel döngüsü GEZEGEN İNSANLARA VE KARLARA dayanmaktadır.


Müşterilerimizi ortak bir hedefe katılmaya teşvik ederken çevre dostu olma, topluluklar ve moda endüstrisi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Hedeflerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak tasarladık.

Sürdürülebilirliğin temel tanımı, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılamaktır. Moda endüstrisinde sürdürülebilirliğin Çevre Dostu Malzemeler, Sosyal Haklar, Gelecek Nesillerin Geçim Araçlarına Katkıda Bulunması olmak üzere 3 ayağı vardır.

Malzemeler ve Üretim

Sosyal eşitlik

Gelecek Nesillerin Geçim Kaynaklarına Katkı

Regreso Taahhüdü